Z centrum miast na obrzeża i wsie

W ostatnich latach bardzo częstym zjawiskiem stały się migracje ludności z centrów miast na ich obrzeża, a nawet zamieszkanie na wsi. Czynników, które sprawiają, że tak się dzieje jest wiele. Najpopularniejszymi z nich są chęć odpoczynku od nadmiernego hałasu, przeludnienie, a także moda związana z życiem na wsiach.

Z racji braku miejsca na nowe osiedla, wiele firm deweloperskich tworzy nowe bloki mieszkaniowe oraz domy z dala od centrum, tworząc tym samym praktycznie samowystarczalne dzielnice. Bez wątpienia ceny za metr kwadratowy w takiej lokalizacji do najtańszych nie należy, jednak coraz więcej osób postanawia zadłużyć się kredytem mieszkaniowym i osiedlić się jak najdalej od miejskiego hałasu. Podobnie rzecz tyczy się wsi. Lokalizowane tam osiedla domków jednorodzinnych, często uchodzą za prestiżowe, a stosunkowo daleka podróż do pracy nie stanowi większych problemów.

Jeżeli w przeciągu zaledwie kilkunastu lat, tak wiele osób postanowiło wyjechać z miasta i osiedlić się na jego obrzeżach, to może pora zastanowić się, w jaki sposób zatrzymać ludność w jego centrum? Tak, aby za kilkadziesiąt lat nie straciło swojego miejskiego charakteru.