Polityka migracyjna Polski

Od chwili, gdy po II Wojnie Światowej Polska otrzymała niepodległość, ważnym problemem stała się spójna polityka migracyjna.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych i przeobrażeniu się granic zarówno naszego kraju, jak państw sąsiadujących, należało wprowadzić wiele konsekwencji. Jedną z nich były masowe wysiedlenia ludności niemieckiej, zamieszkującej do tej pory ziemie, które po 1945 roku zostały wcielone do Polski. Ponadto masowo sprowadzono do kraju repatriantów ze wschodu, którzy kierowani byli głównie na tereny zachodnie. Kluczowym elementem nowej polityki migracyjnej było zachęcenie mieszkańców wsi do tego, aby przeprowadzali się do miast, uzupełniając w ten sposób ich liczebność związaną z wydarzeniami mającymi miejsce od 1939 do 1945 roku. Z kolei po transformacji ustrojowej w 1989 roku, po której do kraju zaczęły spływać fale imigrantów, państwo polskie musiało uregulować wszelkie przepisy dotyczące na przykład małżeństw binacjonalnych, to jest takich, w których jedno ze współmałżonków jest mieszkańcem innego kraju.

http://hunters.pl/oferta/koscian.html