Category Archives: Podsumowanie migracji ludności

Migracje, a rynek nieruchomości

Zjawisko przemieszczania się ludności, to w ostatnich latach dosyć wyjątkowe zjawisko, dotyczące w przewarzającej mierze ludzi młodych. Szacuje się, że w

Miasto czy wieś – wybór pomiędzy pracą, a spokojem

Miejski zgiełk można lubić lub nie. Są osoby, dla których miasto, to zbiorowisko wszystkiego co najgorsze – spalin, przeludnienia, hałasu i przestępczości.

Problemy z imigrantami

toysrus.pl

Wiele krajów Unii Europejskiej boryka się z problemami imigrantów pochodzących z nowych państw wspólnoty. Polega to przede wszystkim na nadmiernym

zaoszczedzic.bankowo.org.pl

Dlaczego małe miejscowości tracą mieszkańców?

Dlaczego małe miejscowości tracą swoich mieszkańców? Na tak postawione pytanie, chyba jedynie sensowną odpowiedzią wydaje się stwierdzenie, że nie ma w nich pracy dla

Z centrum miast na obrzeża i wsie

W ostatnich latach bardzo częstym zjawiskiem stały się migracje ludności z centrów miast na ich obrzeża, a nawet zamieszkanie na wsi. Czynników, które sprawiają, że tak się dzieje