Category Archives: Podsumowanie migracji ludności

Czym są migracje?

Migracje, to nic innego jak przemieszczanie się ludności, w celu zmiany miejsca zamieszkania. Jest to zupełnie naturalny proces towarzyszący nam od setek tysięcy lat, który

mikroekonomia.organizacje.net.pl

Ilu Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy?

Emigracje zarobkowe znane są w naszym kraju od dziesięcioleci. Chęć polepszenia swojego statusu materialnego skłania wiele osób do porzucenia swoich rodzin i

Polityka migracyjna Polski

Od chwili, gdy po II Wojnie Światowej Polska otrzymała niepodległość, ważnym problemem stała się spójna polityka migracyjna.

Zaraz po zakończeniu

Czy Polacy są przyjaźni dla obcokrajowców?

W latach dziewięćdziesiątych utarło się w Polsce przekonanie, jakoby jej mieszkańcy nie byli zbytnio tolerancyjni dla innych narodowości. Okazuje się jednak,

Migracje, a wykształcenie

Mówiąc o migracjach, należy wziąć również pod uwagę czynnik, którym jest wykształcenie. Jak się okazuje jest to zjawisko, które rozpowszechniło się najbardziej w grupie osób