Category Archives: Podsumowanie migracji ludności

W poszukiwaniu lepszego życia

Utarło się w Polsce przekonanie, że kraj powinno dzielić się na część „A”, na zachód od Wisły, oraz część „B”, po jej wschodniej stronie. Czy taki podział faktycznie istnieje i jak się ma do

Czy imigranci zagrażają polskiej gospodarce?

www.bujakow.org.pl

Polskie społeczeństwo jest z reguły tolerancyjne, jeśli chodzi o obcokrajowców. Sytuacja ta ulega zmianie kiedy pod uwagę weźmie się imigrantów, którzy do Polski przyjeżdżają za chlebem.

Czy możliwy jest powrót emigrantów do kraju?

Zmieniająca się na lepsze sytuacja w naszym kraju, sprawia, że coraz więcej osób przebywających za granicą zaczyna zastanawiać się nad powrotem. Jednak jest wiele

Prawdy i mity o emigracji

Na temat polskiej emigracji powstało wiele książek, filmów, a nawet piosenek. Obraz polskiego obywatela, opuszczającego granice swojego państwa,

10 lat we Wspólnocie Europejskiej

Dokładnie dziesięć lat temu, w maju 2004 roku, Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami przystąpiła do Unii Europejskiej. Czy w przeciągu