Category Archives: Podsumowanie migracji ludności

Migracje polityczne

Migracje polityczne, chociaż spotykane już coraz rzadziej, wciąż są jedyną alternatywą dla osób, które muszą szukać schronienia poza granicami

Niebezpieczne prognozy dla Polski

Według niektórych ekspertów, do 2050 roku w Polsce będzie żyło tylko dwadzieścia dziewięć milionów obywateli. Przerażająca prognoza oparta jest na dotychczasowej obserwacji tempa, w

Konsekwencje migracji ludności

W zależności od kierunku, w którym zmierza migracja, konsekwencje potrafią być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Państwa, które otwierają swoje granice

Migracje zarobkowe

http://hunters.pl/oferta/steszew.html

Problemy na rynku pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach oraz w regionach, w których nie ma dobrze rozwiniętego przemysłu, zmuszają wielu ludzi do podjęcia próby migracji zarobkowej.

Emigracja, a spadek liczby urodzeń

Czy emigracja może zagrażać demografii w naszym kraju? Okazuje się, że tak. Ostatnie badanie Polskiej Akademii Nauk, pokazuje, że od chwili przystąpienia Polski do