Niebezpieczne prognozy dla Polski

Według niektórych ekspertów, do 2050 roku w Polsce będzie żyło tylko dwadzieścia dziewięć milionów obywateli. Przerażająca prognoza oparta jest na dotychczasowej obserwacji tempa, w jakim nasz kraj opuszczają osoby wyjeżdżające za pracą do innych krajów w Europie. Dodatkowym czynnikiem, który może mieć wpływ na tak drastyczny spadek populacji jest istniejący od lat problem ze znikomym przyrostem naturalnym. Co więcej, zakłada się, że w związku z tym do Polski trzeba będzie sprowadzić około pięciu milionów obcokrajowców, którzy wsparliby polski przemysł. Jednak może to rodzić wiele konfliktów na tle kulturowym i religijnym, o czym świadczą przykłady innych krajów Unii Europejskiej, które zalewają fale imigrantów z byłych kolonii. Wielokulturowość w tym przypadku nie rozwija danych krajów, a prowadzi do niebezpiecznych napięć, a w ostateczności nawet do zamachów terrorystycznych.

http://hunters.pl/oferta/gniezno.html

Dlatego ciekawym rozwiązaniem mogłoby być sprowadzenie do kraju polskich obywateli przesiedlonych do Rosji i Kazachstanu. W tym przypadku istnieje mniejsze ryzyko ewentualnych problemów etnicznych.

www.mskradiology.pl