Migracje zarobkowe

http://hunters.pl/oferta/steszew.html

Problemy na rynku pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach oraz w regionach, w których nie ma dobrze rozwiniętego przemysłu, zmuszają wielu ludzi do podjęcia próby migracji zarobkowej. Jest to z reguły decyzja bardzo trudna, bowiem wymusza na osobie odnalezienie się w zupełnie nowym otoczeniu i sytuacji.

Decyzja o wyjeździe za chlebem, to nie zjawisko nowe. Ludzie od zawsze przemieszczali się w miejsca, gdzie mogłoby żyć im się lepiej. Powodów, które o tym zaważają jest wiele. Należą do nich między innymi zła sytuacja w kraju lub regionie, braki w edukacji lub duża konkurencja na rynku pracy. Będąc głową rodziny i jej jedynym żywicielem, dużo osób postanawia kompletnie przebiegunować swój dotychczasowy styl życia i przyzwyczajenia, kosztem znalezienia nowej pracy. Nic więc dziwnego, że tak często przenoszą się z miejsca na miejsce. Co więcej migracje zarobkowe stały się w ostatnich latach dominującymi. Rzadziej można spotkać osoby porzucające swoje miejsce zamieszkania ze względu na zawiłości polityczne lub osobiste.