Migracje polityczne

Migracje polityczne, chociaż spotykane już coraz rzadziej, wciąż są jedyną alternatywą dla osób, które muszą szukać schronienia poza granicami własnego kraju. Chociaż od ponad dwudziestu lat Polska jest krajem niepodległym, a od dziesięciu należy do Wspólnoty Europejskiej, to wiele osób wciąż pamięta czasy, w których grono ich bliskich musiała uciekać z powodów politycznych.

www.inwestorinfo.pl Haftina Atelier oferuje http://ornaty.pl/pol_m_Baldachimy-232.html baldachimy haftowane ręcznie

W przypadku Polaków, najczęściej wybieranymi krajami były państwa skandynawskie, Francja, Kanada i Stany Zjednoczone, bowiem te kraju oferowały naszym rodakom bezpieczny azyl polityczny. Niestety, jak pokazuje historia, wiele z tych osób musiało spędzić wiele lat na obczyźnie, za nim mogli bezpiecznie powrócić do kraju. W dzisiejszych czasach nie jest to już problem. Jednak dla wielu mieszkańców innych krajów, zwłaszcza byłego Bloku Wschodniego, to właśnie Polska stała się miejscem docelowym migracji politycznych.

Dlatego pamiętając zawiłości historyczne kraju, polscy politycy bardzo często udzielają takiego schronienia osobom ciężko doświadczonym przez własne państwo.