Migracje, a wykształcenie

Mówiąc o migracjach, należy wziąć również pod uwagę czynnik, którym jest wykształcenie. Jak się okazuje jest to zjawisko, które rozpowszechniło się najbardziej w grupie osób wyjątkowo młodych, zazwyczaj wieku 18 – 35 lat. Dotyczy to zarówno obszaru naszego kraju, jak i krajów zagranicznych, do których wyjeżdżają Polacy.

Od początku lat dziewięćdziesiątych poziom wykształcenia społeczeństwa stale wzrasta. Obecnie już co drugi młody Polak decyduje się na studia wyniki badań, które próbowały oszacować wpływ wykształcenia ludzi na migrację. Okazało się, że nasz kraj wypada pod tym względem praktycznie najgorzej. W krajach rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania, USA lub Japonia, odsetek jednostek, które ukończyły studia wyższe, w stosunku do pozostałych migrantów, to 40-50%, w Polsce natomiast około 27%. Pocieszające jest jednak to, że w najbliższych latach odsetek ten będzie prawdopodobnie wzrastał, co jest naturalnym procesem w czasie trwania rozwoju społecznego.