Migracje, a rynek nieruchomości

Zjawisko przemieszczania się ludności, to w ostatnich latach dosyć wyjątkowe zjawisko, dotyczące w przewarzającej mierze ludzi młodych. Szacuje się, że w przeciągu ostatnie dekady, nasz kraj opuściło prawie dwa miliony obywateli. Proces ten miał również ogromny wpływ na rynek nieruchomości.

Wyjazd z kraju licznej grupy Polaków spowodował zmniejszenie konsumpcji i znaczne uszczuplenie kasy państwa, z tytułu podatków, z kolei na rynku nieruchomości ubyło mnóstwo potencjalnych klientów, którzy zamiast za granicą, mogliby kupić mieszkanie w Polsce. Poprawy tego stanu rzeczy nie poprawiła również wolno wzbogacająca się klasa średnia, którą powszechnie uważa się za podstawy każdej gospodarki. Nic więc dziwnego, że biura nieruchomości mają problemy ze znalezieniem klientów. Dlatego problem ten wymusił na nich przerzucenie się w realizację zamówień luksusowych, które chociaż bardziej kosztowne, potrafią zwrócić się ze sporą nawiązką. A co z tańszymi mieszkaniami, na które korzystny kredyt oferują liczne banki? One również nie cieszą się dużą popularnością.