Category Archives: Konsekwencje migracji

Konsekwencje migracji ludności

W zależności od kierunku, w którym zmierza migracja, konsekwencje potrafią być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Państwa, które otwierają swoje granice

Polityka migracyjna Polski

Od chwili, gdy po II Wojnie Światowej Polska otrzymała niepodległość, ważnym problemem stała się spójna polityka migracyjna.

Zaraz po zakończeniu

Migracje, a rynek nieruchomości

Zjawisko przemieszczania się ludności, to w ostatnich latach dosyć wyjątkowe zjawisko, dotyczące w przewarzającej mierze ludzi młodych. Szacuje się, że w