Konsekwencje migracji ludności

W zależności od kierunku, w którym zmierza migracja, konsekwencje potrafią być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Państwa, które otwierają swoje granice dla obcokrajowców muszą liczyć się ze wzmożona falą osób, którym oprócz miejsc pracy, trzeba będzie stworzyć odpowiednie warunki socjalne, opatrzone odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Z kolei w przypadku państw, w których bezrobocie jest poważnym problemem, pojawienie się dodatkowych osób z innych krajów może doprowadzić do napięć społecznych i niezadowolenia obywateli. Jednak takie działania mają też swoje plusy. W przypadku ograniczonej liczby specjalistów, ich przyjazd może doprowadzić do polepszenia produkcji i zwiększenia atrakcyjności gospodarki. Dodatkowo rozwija zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa. Natomiast skutki migracji odczuwalne przez kraje, którym ubywa obywateli, to przede wszystkim spadek rodzimej populacji, prowadzący często do problemów demograficznych, a także oderwanie emigrantów od tradycji i kultury swojego kraju.


rozrywka.roza.net.pl