Category Archives: Ilu Polaków wyjechało

Migracje polityczne

Migracje polityczne, chociaż spotykane już coraz rzadziej, wciąż są jedyną alternatywą dla osób, które muszą szukać schronienia poza granicami

Migracje zarobkowe

http://hunters.pl/oferta/steszew.html

Problemy na rynku pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach oraz w regionach, w których nie ma dobrze rozwiniętego przemysłu, zmuszają wielu ludzi do podjęcia próby migracji zarobkowej.

Ilu Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy?

Emigracje zarobkowe znane są w naszym kraju od dziesięcioleci. Chęć polepszenia swojego statusu materialnego skłania wiele osób do porzucenia swoich rodzin i