Ilu Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy?

Emigracje zarobkowe znane są w naszym kraju od dziesięcioleci. Chęć polepszenia swojego statusu materialnego skłania wiele osób do porzucenia swoich rodzin i opuszczenia Polski. Uważa się, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, do pracy w innej części Europy, wyjechało blisko dwa miliony Polaków.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w poszukiwaniu pracy wyjechało najwięcej ludzi młodych. Co więcej w przypadku rodaków, którzy przebywają za granicą dłużej niż dwanaście miesięcy, aż 243 tys. to osoby w wieku 25-29 lat. Okazuje się, że emigranci są zazwyczaj bardziej wykształceni niż Polacy mieszkający w kraju. Wśród osób z wyższym wykształceniem dominują absolwenci socjologii, marketingu i osoby po kierunkach humanistycznych. Niestety oferty pracy w innych krajach Unii Europejskiej są takie same dla osób, które posiadają niezbędne kwalifikacje lub nie. Z reguły początkowo są to prace fizyczne.

Jednak najbardziej niepokojący wydaje się fakt, że w niektórych województwa liczna ludności, z powodu emigracji, spadła nawet o 15%.

www.betonowystrop.com.pl