Główne kierunki migracji

Kluczowymi kierunkami migracji ludności są przede wszystkim bogate państwa, które oferują dużo wyższe zarobki. Dodatkowo dużo łatwiej dostać w nich pracę, niż w biedniejszych rejonach. W ten sposób, można dużo szybciej poprawić własny status materialny, zamiast ciężko, przez lata, pracować we własnym kraju.

http://hunters.pl/oferta/sieradz.html

Z kolei ze względu na trudną sytuację polityczną we własnej ojczyźnie, wielu ludzi ucieka do krajów bardziej cywilizowanych, gwarantujących zarówno swym obywatelom, jak i obcokrajowcom stabilne warunki życia. Przykładem takich miejsc są kraje demokratyczne, które nie dyskryminują ludzi ze względu na wyznanie lub przekonania polityczne, a obawa przed konfliktem zbrojnym na ich terenie jest praktycznie zerowa.

Do takich krajów zaliczają się głównie: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, a także kraje Unie Europejskiej. Również Polska, od chwili przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej stała się atrakcyjnym miejscem, do którego napływają mieszkańcy krajów objętych konfliktami zbrojnymi.