Czym są migracje?

Migracje, to nic innego jak przemieszczanie się ludności, w celu zmiany miejsca zamieszkania. Jest to zupełnie naturalny proces towarzyszący nam od setek tysięcy lat, który występował niezależnie od epoki, w której rozwijały się różne cywilizacje.

http://hunters.pl/oferta/nowy-tomysl.html

Wzmożone nasilenie tego procesu może mieć miejsce z bardzo wielu powodów. Są to na przykład: zły stan gospodarczy jakiegoś rejonu lub napięta sytuacja polityczna, wpływająca negatywnie na daną populację. Co więcej, migracje mogą mieć różny charakter i podział, zwłaszcza ze względu na czas trwania, zasięg, formę i cel. Przemieszczający się ludzie mogą przykładowo zmieniać miejsce swojego pobytu w granicach państwa, w którym żyją lub wręcz przeciwnie, opuszczają je, osiedlając się w innych krajach.

Jednak migracje ludności nie muszą mieć tylko i wyłącznie ściśle wiążącego celu. W wielu przypadkach są to wyjazdy o podłożu turystycznym, leczniczym lub nawet pielgrzymkowym. Jednak niezależnie od tego w jaki sposób i dlaczego dochodzi do migracji, należy mieć na uwadze, że może być ona zjawiskiem jedynie okresowym, sezonowym, a czasem nawet trwałym.

www.wolnykosciol.pl